groepen
nieuws
team
team

Archief Blog

Meer dan onderwijs

Engels

In alle groepen wordt Engels aangeboden. We gebruiken hiervoor de methode Stepping Stones Junior. De methode loopt gelijk met de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren, daarna spreken en vervolgens leert het kind lezen en schrijven. Stepping Stones Junior bevat veel leuke en activerende werkvormen zoals Total Physical Respons, liedjes, raps, spellen, drama en coöperatieve werkvormen. Dit stimuleert leerlingen om op speelse wijze in het Engels te communiceren. In de lessen wordt alleen Engels gesproken.

Drents Verkeersveiligheidslabel

We zijn gecertificeerd voor het Drents Verkeersveiligheidslabel. Jaarlijks organiseert de verkeerscommissie, bestaande uit ouders en de directeur, een verkeersaanbod voor alle groepen. Op deze manier willen we bijdragen aan veilig verkeersgedrag van de leerlingen.

Cultuur

We hebben onze eigen cultuurcoördinator. Zij coördineert het cultuuraanbod in onze school en adviseert het team. De CKC Drenthe scholen in de gemeente Tynaarlo hebben cultuurkisten ontwikkeld waarmee op projectmatige basis aandacht wordt besteed aan cultuur. Deze kisten rouleren over de scholen.

Samen met de andere basisscholen in de gemeente Tynaarlo maken we gebruik van het “cultuurmenu”. Gedurende het schooljaar verzorgt een aantal docenten van het ICO kunstlessen in de klas. Onze leerlingen maken daarbij op deskundige wijze kennis met een groot aantal kunstdisciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.

Blazersklas

In samenwerking met Harmonie Vries hebben we onze eigen blazersklas in groep 5. Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen hun eigen blaasinstrument. Ze krijgen dit instrument in bruikleen van Harmonie Vries. Door het schooljaar heen leren ze dit instrument te bespelen en vormt de klas een heus blaasorkest.
Onze blazersklas treedt op met kerst en geeft een eindconcert met Harmonie Vries. Het model voor de blazersklas is het symfonisch blaasorkest. Daarbij worden de volgende instrumenten gebruikt: dwarsfluit, klarinet , saxofoon , trompet, trombone, hoorn en euphonium. Alle leerlingen van de blazersklas beginnen zonder enige voorkennis op een instrument. De lessen worden gegeven door dirigent Pieter de Jong. 

Levelklas

Voor (hoog) begaafde leerlingen maken we voor differentiatie binnen de groep gebruik van het zogenaamde Levelwerk; een doorgaande leerlijn met pittige en gevarieerde leerstof. Voor jonge kinderen hebben we de slimme kleuterkist met uitdagende spelletjes en moeilijke opdrachten. Dat betekent: niet meer van hetzelfde, maar anders, met meer uitdaging en heel leerzaam. De leerlingen plannen wekelijks hun Levelwerk en bespreken problemen en oplossingen onder leiding van de plusklasleerkracht. Plezier in het leren leren, kritisch zijn op je eigen werk en doorzetten wanneer het moeilijk is vinden we belangrijk. Leerlingen ontdekken zo dat er altijd iets te leren is. In projectvorm wordt gewerkt aan uitdagende opdrachten. Het eindresultaat waar naar toe wordt gewerkt is steeds verschillend. Van het maken van een box met proefjes of een muurkrant tot het ontwerpen van een informatiegids voor een tentoonstelling of het ontwikkelen van een eigen portfolio. Door samen te werken leren de leerlingen van en met elkaar. De levelwerkleerkracht heeft een ondersteunende en begeleidende rol. Na ieder project ontvangen de leerlingen een evaluatieformulier met daarin feedback op het werkwijze tijdens het project en het eindproduct. De leerlingen worden begeleid bij het plannen van dit werk en er worden hogere eisen gesteld. De leerkracht en Intern Begeleider bepalen op basis van een aantal vragenlijsten en toetsgegevens welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast is het voor een aantal levelwerk-leerlingen mogelijk dat zij meedraaien in de plusgroep.

Plusklas

In samenwerking met de andere CKC Drenthe scholen in de gemeente Tynaarlo is er een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een dagdeel of dag per week gaan de kinderen aan de slag met uitdagende en verrijkende projecten. In deze projecten wordt hun talent voor leren aangesproken, maar ontwikkelen de leerlingen ook allerlei extra studievaardigheden.

Elk project duurt 7 a 8 weken. De plusklasleerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind noteert, bespreekt en evalueert eigen leerdoelen. Daarnaast werkt elke leerling elke periode aan een zelfgekozen vaardigheid, zoals bijvoorbeeld: “Ik wil beter leren samenwerken”, “Ik wil beter leren doorzetten” of “Ik wil leren op tijd om hulp te vragen”.

Natuur en milieu educatie

Onze school participeert in het Consulentschap van het IVN. Zo komen de leerlingen op projectmatige basis in aanraking met de natuur. We hebben bijvoorbeeld een stukje van het Holtveen geadopteerd, wat jaarlijks met vrijwilligers van het IVN door leerlingen van groep 7 schoon gehouden wordt. Bij het uitvoeren van de projecten van het Consulentschap kunnen we een beroep doen op de plaatselijke IVNers. Zij zijn het best op de hoogte van de natuur in de omgeving van de school. Zij kunnen de NME-projecten zo nodig “vertalen” naar de directe omgeving van de school.

De Bibliotheek op School

In de school bevindt zich een vestiging van “De Bibliotheek Op School”. Dit is een samenwerking tussen school en de bibliotheek. We hebben een grote actuele collectie lees- en informatieboeken op school. Kinderen kunnen deze boeken lenen. Ook hebben we een leerkracht die leescoördinator is. Deze leerkracht heeft contact met de bibliotheekmedewerkers en geeft samen met hen vorm aan het leesplan van onze school. In dit leesplan staan de activiteiten die we op school doen ter bevordering van het lezen.

Workshops

Op vrijdagmiddag volgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 workshops. Deze workshops worden gegeven door leerkrachten en ouders. De onderwerpen zijn zeer divers: van knutselen tot programmeren tot dierverzorging. Na drie workshops volgt tijdens de vierde workshop een afsluiting waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Op deze wijze kunnen de leerlingen hun talenten op andere vlakken ontdekken.

Groepsvieringen met ouders

We vinden het belangrijk om als groep aan de ouders te presenteren wat we geleerd hebben en waar we in de klas mee bezig zijn. Alle groepen zullen de ouders van hun groep uitnodigen voor presentaties door de leerlingen op school

Muziekles

Na schooltijd is het mogelijk om diverse instrumentlessen te volgen. Deze lessen worden door gekwalificeerde muziekdocenten in het schoolgebouw gegeven. Uiteraard verzorgen zij ook muziekprojecten onder schooltijd in de groepen.

Kinderfysiotherapie

We werken samen met SKS Fysiotherapie. Zij verzorgen onder schooltijd en na schooltijd fysiotherapie voor kinderen in het schoolgebouw. Als team hebben we regelmatig overleg.

 

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube