groepen
nieuws
team
team

Archief Blog

Meer dan onderwijs

Drents Verkeersveiligheidslabel

We zijn gecertificeerd voor het Drents Verkeersveiligheidslabel. Jaarlijks organiseert de verkeerscommissie, bestaande uit ouders en de directeur, een verkeersaanbod voor alle groepen. Op deze manier willen we bijdragen aan veilig verkeersgedrag van de leerlingen.

Cultuur

We hebben onze eigen cultuurcoördinator. Zij coördineert het cultuuraanbod in onze school en adviseert het team. De CKC Drenthe scholen in de gemeente Tynaarlo hebben cultuurkisten ontwikkeld waarmee op projectmatige basis aandacht wordt besteed aan cultuur. Deze kisten rouleren over de scholen.

Samen met de andere basisscholen in de gemeente Tynaarlo maken we gebruik van het “cultuurmenu”. Gedurende het schooljaar verzorgt een aantal docenten van het ICO kunstlessen in de klas. Onze leerlingen maken daarbij op deskundige wijze kennis met een groot aantal kunstdisciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.

Natuur en milieu educatie

Onze school participeert in het Consulentschap van het IVN. Zo komen de leerlingen op projectmatige basis in aanraking met de natuur. We hebben bijvoorbeeld een stukje van het Holtveen geadopteerd, wat jaarlijks met vrijwilligers van het IVN door leerlingen van groep 7 schoon gehouden wordt. Bij het uitvoeren van de projecten van het Consulentschap kunnen we een beroep doen op de plaatselijke IVNers. Zij zijn het best op de hoogte van de natuur in de omgeving van de school. Zij kunnen de NME-projecten zo nodig “vertalen” naar de directe omgeving van de school.

De Bibliotheek op School

In de school bevindt zich een vestiging van “De Bibliotheek Op School”. Dit is een samenwerking tussen school en de bibliotheek. We hebben een grote actuele collectie lees- en informatieboeken op school. Kinderen kunnen deze boeken lenen. Ook hebben we een leerkracht die leescoördinator is. Deze leerkracht heeft contact met de bibliotheekmedewerkers en geeft samen met hen vorm aan het leesplan van onze school. In dit leesplan staan de activiteiten die we op school doen ter bevordering van het lezen.

Groepsvieringen met ouders

We vinden het belangrijk om als groep aan de ouders te presenteren wat we geleerd hebben en waar we in de klas mee bezig zijn. Alle groepen zullen de ouders van hun groep uitnodigen voor presentaties door de leerlingen op school

Muziekles

Na schooltijd is het mogelijk om diverse instrumentlessen te volgen. Deze lessen worden door gekwalificeerde muziekdocenten in het schoolgebouw gegeven. Uiteraard verzorgen zij ook muziekprojecten onder schooltijd in de groepen.

Kinderfysiotherapie

We werken samen met SKS Fysiotherapie. Zij verzorgen onder schooltijd en na schooltijd fysiotherapie voor kinderen in het schoolgebouw. Als team hebben we regelmatig overleg.

Typecursus

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben om het jaar de mogelijkheid om na schooltijd op school typelessen. Deze cursus wordt afgesloten met een examen.

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube