groepen
nieuws
team
team

Meer dan onderwijs

Drents Verkeersveiligheidslabel

We zijn gecertificeerd voor het Drents Verkeersveiligheidslabel. Jaarlijks organiseert de verkeerscommissie, bestaande uit ouders en de directeur, een verkeersaanbod voor alle groepen. Op deze manier willen we bijdragen aan veilig verkeersgedrag van de leerlingen.

Cultuur

We hebben onze eigen cultuurcoördinator. Zij coördineert het cultuuraanbod in onze school en adviseert het team. Binnen CONOD zijn twee bovenschoolse cultuurcoördinatoren aangesteld. Zij werken het beleid op cultuur verder uit en organiseren een uitgebreid aanbod in samenwerking met de cultuurcoördinator van onze school.  Het is de bedoeling om een aantal weken per jaar op projectmatige basis aandacht te besteden aan cultuur.

Samen met de andere basisscholen in de gemeente Tynaarlo maken we gebruik van het “cultuurmenu”. Gedurende het schooljaar verzorgt een aantal docenten van het ICO kunstlessen in de klas. Onze leerlingen maken daarbij op deskundige wijze kennis met een groot aantal kunstdisciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.

Natuur en milieu educatie

Onze school participeert in het Consulentschap van het IVN. Zo komen de leerlingen op projectmatige basis in aanraking met de natuur. We hebben bijvoorbeeld een stukje van het Holtveen geadopteerd, wat jaarlijks met vrijwilligers van het IVN door leerlingen van groep 7 schoon gehouden wordt. Bij het uitvoeren van de projecten van het Consulentschap kunnen we een beroep doen op de plaatselijke IVNers. Zij zijn het best op de hoogte van de natuur in de omgeving van de school. Zij kunnen de NME-projecten zo nodig “vertalen” naar de directe omgeving van de school.

De Bibliotheek op School

In de school bevindt zich een vestiging van “De Bibliotheek Op School”. Dit is een samenwerking tussen school en de bibliotheek. We hebben een grote actuele collectie lees- en informatieboeken op school. Kinderen kunnen deze boeken lenen. Ook hebben we een leerkracht die leescoördinator is. Deze leerkracht heeft contact met de bibliotheekmedewerkers en geeft samen met hen vorm aan het leesplan van onze school. In dit leesplan staan de activiteiten die we op school doen ter bevordering van het lezen.

Trefwoordafsluiting

We werken met de methode “Trefwoord” voor levensbeschouwelijke vorming. Deze methode stelt op thematische wijze bijbelverhalen en levensvragen aan de orde. Iedere groep verzorgt eens per jaar een afsluiting van een thema. Deze afsluiting vindt plaats op het podium in de school en is bedoeld voor alle leerlingen en de ouders van de betreffende groep. Op kunstzinnige wijze laten de leerlingen zien wat aan bod is gekomen bij het thema.

Cymbaalles

Het Roder jongens- en meisjeskoor verzorgt op school AMV-lessen. De lessen worden gegeven in de middagpauze. De kinderen leren op een speelse manier van alles over maat, ritme, muziektermen, etc. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de cymbaal, een klein snaarinstrument waarop kinderen eenvoudig liedjes kunnen leren spelen. Uiteraard wordt er ook veel gezongen en wordt er veel aandacht besteed aan een goede zanghouding en ademhaling. Deze eenjarige cymbalistenopleiding staat open voor alle jongens en meisjes tussen 7 en 9 jaar. De lessen worden gegeven door de artistiek leider van het Roder jongens- en meisjeskoor.

Typecursus

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben om het jaar de mogelijkheid om na schooltijd op school typelessen te volgen van opleidingsinstituut Schipper. Deze cursus wordt afgesloten met een examen.

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube