groepen
nieuws
team
team

Archief Blog

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Zij vergadert eens per twee maanden. De medezeggenschapsraad heeft via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inspraak op het stichtingsbrede beleid. De leden van de medezeggenschapsraad zijn Theo Venema (voorzitter), Heidi Bolt en Harwin Panjer. Namens het team Lineke Jonker en Alie Zuidersma.

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube