groepen
nieuws
team
team

Archief Blog

Mogelijkheden/grenzen van de zorg

 

CBS De Holtenhoek is een dorpsschool. In principe is het uitgangspunt dat alle kinderen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen krijgen. We werken met 3 onderwijsarrangementen: plus, basis, intensief. Een vierde (het zeer intensief arrangement) behoort tot de mogelijkheden en zal te allen tijde besproken worden in het team. Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:

 

 1. Past het kind zonder extra aanpassingen in één van de drie onderwijsarrangementen die wij standaard aanbieden -> Geen probleem.

 

 1. Past het kind in één van de drie onderwijsarrangementen die wij aanbieden maar heeft het wel een ‘specifieke onderwijsbehoefte’, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind.
  1. Is er sprake van enkelvoudige dyslexie bij een normale intelligentie -> geen probleem
  2. Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblematiek -> geen probleem
  3. Is er sprake van een lichamelijke handicap bij een normale intelligentie -> geen probleem mits de nodige aanpassing en begeleiding kan worden gerealiseerd zodat het kind het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.
  4. Is er sprake van (niet gediagnosticeerde) gedragsproblematiek bij een normale intelligentie dan moet gekeken worden wat de mate is waarin deze problematiek zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar, met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak, zonder medeleerlingen te hinderen, om zo het reguliere lesprogramma te volgen. Is dit het geval -> geen probleem.

Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt 3 worden genoemd.

 1. Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, ASS, ODD etc.) bij een normale intelligentie, dan moet duidelijk worden wat de mate is waarin deze stoornis zich openbaart. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat het kind leerbaar is en dat het hem/haar, met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak, zonder medeleerlingen te hinderen, om zo het reguliere lesprogramma te volgen.

Is dit het geval -> geen probleem.

Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt 3 worden genoemd.

 

 1. Past het kind qua leervermogen niet in één van de drie standaard onderwijsarrangementen, zonder dat er sprake is van bijkomende problematiek (bijv. gedragsproblematiek), maar moet een ‘zeer intensief’ arrangement worden ingezet dan wordt ook gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken hierbij naar het kind en de context van de groep waarin uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden. De volgende zaken zijn van belang:
 • Standaard worden drie onderwijsarrangementen in de groep aangeboden. (zie boven). Hiernaast kan een nog een zeer intensief arrangement (voor leerlingen met een eigen leerlijn) worden georganiseerd. Dit betekent dat de leerkracht op 4 niveaus les geeft. Het aanbieden van 4 arrangementen in de groep is een kritische grens.
 • Is er sprake van combinatiegroepen dan is er sprake van 6 onderwijsarrangementen. Deze arrangementen zullen dus in elkaar moeten worden geschoven om de kritische grens van 4 arrangementen niet te overschrijden. De voorwaarde om in een combinatiegroep een leerling met ernstige gedragsproblematiek of met een zeer intensief arrangement goed te kunnen begeleiden, is dat voor deze leerling een zorgarrangement in de vorm van ‘extra handen’ kan worden georganiseerd.
 • Groepsgrootte in combinatie met aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’.
 • Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.

 

 1. Comorbiditeit:

Bij comorbiditeit is sprake van meervoudige problematiek. (bijv. Dyslexie + ADHD of hoogbegaafd + gedragsproblematiek).

In geval van comorbiditeit is het van belang extra middelen en ‘handen’ te organiseren om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Is dit niet mogelijk dan kan het kind niet geplaatst worden. Heeft het kind wel een zorgarrangement dan moet voor plaatsing nog gekeken worden naar de punten genoemd bij punt 3.

 

 

 

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube